Skip to main content

Hvordan kan en kinesiologi behandling hjælpe dig ?

Kinesiologi behandling  grundlæggende redskab er muskeltestningen. Ved hjælp af muskeltesten afdækkes tilstanden i kroppens energisystem, meridianerne. Når energimæssige blokeringer fjernes, bliver kroppen igen i stand til at helbrede sig selv. Gode og dårlige oplevelser lagres i kroppen som en slags kropshukommelse. Kommunikationen med kroppen foregår både på det bevidste og ubevidste plan

Gavnlige virkninger ved en kinesiologi behandling kan blandt andet nævnes:

  • Genskabe balance i krop, psyke og sjæl
  • Opnå et bestemt mål: fysisk, følelsesmæssigt, mentalt eller andet
  • Lære at lytte til, hvad kroppen fortæller
  • Komme til kræfter og styrke kroppens selvhelbredende evner.

Hvordan foregår en kinesiologi behandling ved Aarhus Kropsterapi

En kinesiologi behandling starter med en samtale om, hvad målet er og hvordan muskeltesten og afbalanceringen foregår. Ved at trykke let på en arm eller ben i en bestemt position, kan man holde armens eller benets stilling, betyder det, at den pågældende meridian, som musklen er knyttet til, er i energimæssig balance. Kan man derimod ikke holde stillingen, er det et tegn på ubalance i meridianen, som så skal rettet op. Jeg aflæser kroppen gennem muskelreaktionen. Muskeltesten afdækker aldrig mere end kroppen er parat til at håndtere. Kroppen ved alting og kan huske, derfor er den også mulig at aflæse.

Om Kinesiologi behandling

Kinesiologi betyder ‘læren om bevægelse’. Det er en behandlingsmetode, der bygger på dels den vestlige verdens viden om fysiologi og anatomi, dels den østlige verdens viden om kroppens energisystemer. Metoden er udviklet inden for amerikanske kiropraktorer i 1960`erne af George Goodheart. I kinesiologien ses mennesket som bestående af kroppen, bevidstheden og tankerne, følelserne og meridian-energien. De forskellige dele påvirker hinanden indbyrdes. Det betyder at et symptom på ét område kan have sin årsag i et andet område.

I den kinesiologisk behandling, kaldet afbalancering, arbejdes der med energibaner/meridianer. Meridianerne trans­porterer energi rundt til kroppens muskler og organer. Hvis en meridian blokeres, stoppes energistrømmen på samme måde, som når en dæmning bremser en flod: neden for dæmningen tørrer floden ud af mangel på vand og næring. Når meridianen blokeres, taber de berørte muskler og organer noget af deres funktionsevne, fordi de ikke får tilført den nødven­dige energi. Ubalancer kommer til udtryk fysisk, psykisk og mentalt.

Se også
Bindevævsmassage, Fysiurgisk massage, Kranio Sakral terapi 

Prisliste

Behandling Pris
90. min. 950 kr.
Book en tid